امروز : 1403/01/26 01:32 ب.ظ

اساسنامه انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

فصل اول- کلیات

ماده 1- به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوطه به تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می‌شوند انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران براساس مواد آتی تشکیل می‌گردد که در سطور بعد به اختصار " انجمن " نامیده می‌شود.

ماده 2- انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می‌نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی‌ به احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 3- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت‌مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 4- مرکز انجمن در شهر تهران به آدرس: خیابان پاسداران- خیابان شهید جعفری (بوستان نهم)- پلاک 103- مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود، در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیئت‌مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.

ماده 5- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

ماده 6- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم- شرح وظایف و اهداف

ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت‌های زیر را به عمل خواهد آورد.

1-7- ایجاد ارتباطی علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه‌های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

2-7- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بویژه انجمن اورولوژی ایران و نیز سازمان‌هایی که به نحوی با فعالیت‌های انجمن مرتبط می‌باشند در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی.

3-7- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی درمانی، مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی.

4-7- ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه.

5-7- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی.

6-7- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی.

7-7- برگزاری گردهمایی‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

8-7- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش‌های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان.

9-7- مشارکت در تشکیل شورای انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه‌ریزی امور مرتبط با آن.

10-7- جلب حمایتهای نهادهای بین‌المللی برای انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور

فصل سوم- عضویت

ماده 8- عضویت در انجمن به طرق زیر می‌باشد:

1-8- عضویت پیوسته: هیئت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصصی در یکی از رشته‌های ارولوژی یا رشته‌های مرتبط باشند می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن در آیند.

2-8- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند: کلیه کسانی که دارای درجه تخصصی در یکی از رشته‌های جراحی ارولوژی باشند و کلیه افرادی که دارای تخصصی در رشته های کم تهاجمی می باشند.

3-8- عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند. تبصره 1- اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیئت‌مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند. تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیئت مؤسس و هیئت‌مدیره مذکور در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

ماده 9- هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت‌مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد. تبصره 2- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

ماده 10- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-10- استعفای کتبی عضو

2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید.

3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره 1- مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره 2- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تائید هیئت نظارت بر عملکرد انجمن براساس موضوع بند 7 ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیئت‌مدیره خواهد بود.

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده 11- انجمن دارای ارکان زیر است:

1-11- مجمع عمومی

2-11- هیئت‌مدیره

3-11- بازرس

الف- مجمع عمومی

ماده 12- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‌گردد: 1-12- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل می‌گردد. 2-12- مجمع عمومی فوق‌العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود و نتیجه تصمیمات آن درخصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق‌العاده به دعوت هیئت‌مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می‌گردد. 3-12- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیئت مؤسس، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد. تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده هریک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می‌یابد و در مجامع عمومی فوق‌العاده تصمیمات با دوسوم آرا خواهد بود. تبصره 2- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده 13- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1-13- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن

2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

3-13- انتخاب و یا عزل اعضای هیئت‌مدیره

4-13- انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل

5-13- تصویب کلیه آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیئت‌مدیره

6-13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن تبصره- در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. درصورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب- هیئت‌مدیره

ماده 14- اعضای هیئت‌مدیره انجمن مرکب از 9 نفر عضو پیوسته تشکیل می‌گردد.

1-14: از 9 نفر عضو هیئت‌مدیره 4 نفر در جلسه مجمع عمومی و بصورت غیر منطقه‌ای (کشوری) انتخاب می‌شوند (Members at large). یک نفر که در دوره قبل رئیس انجمن بود، بـعنوان (past president) حضور خواهند داشت و 4 نفر دیگر از مناطق چهارگانه کشوری به شرح ذیل انتخاب می‌گردند. تقسیم بندی مناطق چهارگانه کشوری منطقه 1: خراسان (شمالی، رضوی و جنوبی)- سیستان و بلوچستان- سمنان- گلستان منطقه 2: آذربایجان غربی و شرقی- اردبیل- گیلان- مازندران- زنجان- قزوین منطقه 3: خوزستان- ایلام- کهکیلویه و بویراحمد- چهارمحال بختیاری- لرستان- کرمانشاه- کردستان منطقه 4: اصفهان- یزد- کرمان- شیراز- هرمزگان- بوشهر- همدان- قم- مرکزی 2 نفر به عنوان عضوعلی‌البدل که حائز اکثریت رای پس از 8 نفر عضو اصلی می‌‌باشند انتخاب می‌گردند. تبصره 1- افزایش تعداد هیئت‌مدیره با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی و تأیید نهایی کمیسیون خواهد بود. و در دوره اول 9 نفر اعضای هیئت مدیره با رأی مستقیم مجمع عمومی انتخاب می شوند. تبصره 2- جلسات هیئت‌مدیره هر شش ماه یک بار و کمیته اجرائی که به شرح ماده 15 انتخاب خواهند شد، هر ماه یکبار تشکیل جلسه خواهند داد.

ماده 15- از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر بعنوان نایب رئیس و دبیر، یک نفر بعنوان خزانه‌دار و یک نفر بعنوان رئیس کمیته علمی بهمراه رئیس سابق هیئت‌مدیره بعنوان کمیته اجرائی (Executive committee) توسط هیئت‌مدیره انتخاب خواهند شد که در مدت فعالیت هیئت‌مدیره انجام وظیفه خواهند نمود. رئیس انجمن بعنوان رئیس کمیته اجرائی خواهد بود. وظایف دیگر اعضاء و مدت فعالیت آنان در هیئت‌مدیره به تفکیک مشخص خواهد شد. تبصره 1- هریک از اعضاء هیئت‌مدیره حداکثر برای دو دورۀ متوالی می‌توانند انتخاب شوند و انتخاب آنان پس از یک دورۀ ممنوعیت بلامانع است. شرکت رئیس هیئت‌مدیره در هیئت‌مدیره بعدی بـعنوان رئیس سابق (past president) از این تبصره مستثنی می‌باشد. تبصره 2- کمیته اجرائی (Executive committee) علاوه بر انجام امور جاری انجمن وظیفۀ کمیتۀ نامزدکننده (Nominating committee) را نیز بعهده خواهد داشت. تبصره 3- انتخاب رئیس هیئت‌مدیره برای حداکثر یک دوره و انتخاب نایب رئیس و دبیر حداکثر برای دو دوره مجاز است. تبصره 4- اعضاء کمیته اجرائی بصورت ماهیانه و اعضاء هیئت‌مدیره هر 6 ماه یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلندمدت توسط هیئت‌مدیره و اجرای امور جاری انجمن توسط کمیته اجرائی خواهد بود. تبصره 5- رئیس هیئت‌مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیئت‌مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود. تبصره 6- کلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیئت‌مدیره و امضای خزانه‌دار و مهر انجمن و نامه‌های رسمی اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود. تبصره 7- چنانچه هر یک از اعضای هیئت‌مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیئت‌مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد. تبصره 8- درصورت استعفا و برکناری و یا فوت هریک از اعضای هیئت‌مدیره عضو علی‌البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده 16- ضوابط و نحوۀ انتخاب هیئت مدیرۀانجمن

1-16- شش ماه قبل از انتخابات هیئت‌مدیره رئیس انجمن ضمن اعلام تاریخ انتخابات، درخواست می‌نماید که افراد داوطلب یا افرادی که توسط دیگران بعنوان کاندیدای عضویت در هیئت‌مدیره معرفی می‌شوند، درخواست خود بهمراه C.V و مستندات آنرا حداکثر طی دو ماه به دبیرخانۀ انجمن اعلام نمایند. 2-16- مشخصات داوطلبان همراه با مستندات توسط رئیس انجمن در اختیار کمیتۀ نامزدکننده قرار می‌گیرد.

3-16- کمیتۀ نامزدکنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه داوطلبان را برحسب امتیاز آنها رتبه‌بندی می‌نماید.

4-16- سپس ریاست انجمن دو ماه قبل از تاریخ انتخاب تعداد دو برابر افراد مورد نیاز در هیئت مدیره را به عنوان افراد نامزد به کلیۀ اعضاء اعلام می‌نماید.

5-16- در روز انتخابات 4 نفر نمایندگان کشوری و سهمیۀ هریک از مناطق توسط همه اعضای مجمع عمومی از بین افراد نامزد شده انتخاب و پس از تائید انتخابات توسط کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کار خود را آغاز خواهند کرد.

6-16- آیین نامه ارزشیابی داوطلبان و ضوابط و شاخصهای امتیازدهی توسط کمیته نامزد کننده تعیین و پس از تأیید هیئت‌مدیره و تصویب در اولین جلسۀ مجمع عمومی اجرائی خواهد شد.

7-16- اولین دورۀ انتخابات براساس این ضوابط در 9 آبان‌ماه 1387 انجام خواهد شد. در این دوره هیئت‌مدیره بعنوان کمیتۀ نامزدکننده عمل خواهد کرد و کلیه تشریفات تایید مصوبات مجمع عمومی و انتخابات را، طی مدت بین 20 تیر 87 و 9 آبان 1387 انجام خواهد شد. در این دوره داوطلبان فقط براساس مدارک و فعالیتها توسط هیئت‌مدیره بررسی و نتایج آن بدون محدودیت تعداد نفرات جهت رأی‌گیری اعلام خواهد شد. تبصره- هیئت‌مدیره قبلی تا تأیید هیئت‌مدیره جدید از سوی کمیسیون، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 17- وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

1-17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

2-17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

3-17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی‌های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

4-17- تهیه ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی

5-17- تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

6-17- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی

7-17- قبول هدایا و کمک‌های مالی برای انجمن

8-17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات اساسنامه به مجامع عمومی

9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

10-17- تشکیل کمیته‌های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها

11-7- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

12-7- اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر.

13-7- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

14-7- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

 

ج- بازرس

ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل خواهد بود که هر 3 سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.

ماده 19- وظایف بازرس به شرح زیر است:

1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

2-19- بررسی گزارش سالانه هیئت‌مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی

3-19- گزارش هرگونه تخلف هیئت‌مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

4-19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری

ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیئت‌مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیئت‌مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیئت‌مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم- منابع مالی انجمن

ماده 22- منابع مالی انجمن عبارتست از:

1-22- حق عضویت اعضاء 2-22- از محل هدایا و کمک ها

3-22- درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فنی و انتشاراتی

4-22- حمایت‌های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فصل ششم- موارد انحلال انجمن

ماده 23- در صورت درخواست هیئت‌مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می‌گردد.

ماده 24- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیئت‌ تسویه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده 25- هیئت تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می‌نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد. تبصره- باقیمانده دارایی‌های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیئت تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از مؤسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.

ماده 26- این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 26 ماده و 21 تبصره در تاریخ 27/11/90 به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.